Tv2.dk skriver, at “langt flere end ventet opsætter solceller. Det koster staten tabte afgifter”. Derfor skal
reglerne ændres.

Tv2.dk refererer til en pressemeddelelse fra Energiministeriet. Her skriver minister Lars Chr. Lilleholt, at der
opsættes langt flere solceller end ventet. Det koster tab i milliardklassen, fordi husejere med solceller “er
fritaget for at betale afgifter, PSO, moms og i et vist omfang også nettariffer”. Hvordan ministeriet er nået frem til denne udtalelse, får stå uvist hen.

Men i hvert fald er regeringen klar til at begrænse tabet – og dermed også klar til at bremse den grønne omstilling.

Det er et udslag af elendig politisk planlægning! Med en gennemtænkt vurdering af den mulige udvikling på
solcelleområdet kunne politikerne været nået frem til en lovgivning, der havde taget højde for scenariet: Hvad sker der, hvis nettomålerordningen får overvældende succes?

Politikerne fik stoppet hullerne i lovgivningen på en klodset måde fra 2013 til 2016. Hvad politikerne derefter har tænkt sig, er endnu værre: De vil løbe fra en klar aftale med solcelleejerne om den årsbaserede afregning.

I øvrigt kan udtalelsen om, at der “opsættes langt flere solceller”, undre. Ifølge Energinet.dk’s egen statistik er
stigningen i antal opsatte solcelleanlæg faldet drastisk, og faldet startede allerede i sidste del af 2012. Godt nok steg kapaciteten ca 150 MB i efteråret 2015, men den primære årsag til dette er solcelleparkerne i Kalundborg og Vandel (Billund), som alene tæller 110 MB. Antallet af anlæg er steget meget lidt.

Ifølge pressemeddelelsen ventes der en kapacitet på 1350 MW i 2020. Men eftersom kurven over antal solcelleanlæg og kapaciteten kun viser en stigning på ca. 100 MB (fratrukket de 2 solcelleparker) fra 2014 til 2016, er det svært at se, hvordan kurven skulle kunne stige fra 800 MW primo 2017 til 1350 MB i 2020 – med mindre selvfølgelig der afsløres endnu flere huller i lovgivningen; huller som investorer kan misbruge – men det er vi vant til nu!

Læs hele artiklen på tv2.dk: Regeringen vil gøre solceller mindre attraktive.

Læs også på efkm.dk: Regeringen fremsætter lovforslag om solceller.

Er du medlem af Landsforeningen af Solcelleejere? Hvorfor blive medlem? Fordi

– Du kan møde ligestillede omkring solceller
– Du får medlemstilbud og medlemsrabatter
– Sammen med de andre medlemmer kan du være med til påvirke på politisk plan

Tv2.dk: Regeringen vil gøre solceller mindre attraktive

Please Login to post a comment

X

Forgot Password?

Join Us