Landsforeningen af Solcelleejere (LFASE) er en non-profit forening, der blev stiftet i januar 2012.

sven1

Foreningens medlemmer har forskellig erfaringsniveau, hvilket understreger vigtigheden af en landsforening til varetagelse af de private investorers fælles interesser, herunder varetagelse af miljøhensyn.

Vi arbejder på at finde samarbejdspartnere til alt inden for solcelleanlæg. Derved kan foreningen løbende sikre dig attraktive tilbud og rabatter.

Vision

Uafhængig og ajourført vidensformidling i forhold til folk der har investeret, men også for folk der overvejer at investere i solceller.

Foreningens formål er at varetage de private solcelleejeres interesser overfor:

  • Regering og folketing
  • Fabrikanter og grossister
  • Installatører
  • Forsknings-, udviklings- og godkendelses-institutioner
  • Elforsyningsselskaber

Foreningen virker ved:

  • at arrangere møder for foreningens medlemmer, hvor vi kan udveksle erfaringer
  • at arrangere foredrag med kompetente nøglepersoner – tekniske, administrative og politiske
  • at påvirke beslutningstagere til at sikre gennemskuelighed i godkendelser og autorisationer
  • at varetage medlemmernes økonomiske interesser
  • at opbygge netværk til relevante institutioner og enkeltpersoner

 

gf2013b

 

X

Forgot Password?

Join Us