Orientering fra bestyrelsen

Kære Lfase medlemmer

Året 2018 har budt på mange udfordringer for solcelleproducenterne.

Energistyrelsen har varslet udfasning af nettomålerordningen med udgangen af 2020, afgifter og tariffer er om muligt blevet endnu mere uigennemskuelige og som sidste skud på stammen er varslet betaling af elafgift på den strøm vi henter ned til eget brug, inden den når elmåleren.

Vi vil selvfølgelig ikke bare finde os i disse indgreb.

Det er ikke ligegyldigt hvordan vi griber det an, og derfor har vi haft et tæt samarbejde med foreningens advokat Peter Trinskjær, der i starten af november fremkom med en rapport om solcelle-ejeres retsstilling eller mangel på samme.

Af rapporten fremgår det, at der ikke er grundlag for at rejse en retssag i forhold til udfasningen af nettomålerordningen. Lovgrundlaget fra 2010 findes overholdt, da Ministeren har bekendtgjort, at nettomålerordningen består fremadrettet, hvad angår elafgifter og PSO afgifter. Elprisen omfattes derimod ikke af ordningen. Det var ikke det vi blev lovet, men politiske beslutninger kan omgøres, lige som nye love kan vedtages. Det er gået op for os alle, at en aftale indgået med det offentlige ikke er meget værd. Et sammendrag af rapporten er udsendt til alle medlemmer, men skulle i ønske at læse den store rapport kan i rekvirere den hos næstformand karin@lfase.dk

Siden november er der varslet endnu et indgreb.

Lfase har fået sendt en ny bekendtgørelse i høring. Den omfatter den strøm vi producerer og forbruger inden den når elmåleren (øjebliksforbrug)

I den nye bekendtgørelse skal denne produktion fritages for PSO afgift. Vi forstår det sådan, at det er en smart måde at pålægge øjebliksforbrug elafgift, uden at skrive det direkte. Producenterne er endvidere fritaget for at søge om nettoordning, men skal i stedet anmelde anlægget til et stamregister.

Vi ser det som en snedig måde, at få os til at opsige nettomålerordningen frivilligt, ved at sige ja til dette.

Dette er slet ikke i tråd med det EU direktiv, der lige er vedtaget med ikrafttrædelse 1.1 2020

”at privatpersoner må producere, forbruge, gemme og sælge deres egenproducerede vedvarende energi uden urimelige administrative byrder, skatter eller afgifter”. Reglerne omfatter anlæg op til 25 kw

Høringssvaret skal afleveres 3. januar 2019, og vi arbejder sammen med vores advokat på det i juleferien.

Dette høringssvar vil være indgang til at arbejde politisk. Vi tror ikke de enkelte politikere, der støtter grøn omstilling, er klar over mængden af indgreb, der er væltet ned over os siden 2012. Vi vil efter nytår søge foretræde for Folketingets Energiudvalg.

Vi får mange spørgsmål fra medlemmerne vedrørende den fremtidige afregning af el, og vi har derfor sendt en række spørgsmål til Energinet og Energistyrelsen til opklaring af dette.

Vi er i gang med at planlægge en aktiv pressekampagne, der skal forsøge at råbe politikerne op.

2018 har været et travlt og udfordrende år. Vi har forsøgt en sammenlægning med Denfo, vores søsterforening, men det lykkedes desværre ikke. Det var ikke muligt, at få indblik i Denfo s økonomi, og de to organisationer var ikke forenelige. Vi besluttede derfor sammen med vores advokat, at tiden ikke var moden.

Vi takker for jeres opbakning i det forgangne år og ønsker jer alle et godt nytår.

Bestyrelsen

Orientering fra bestyrelsen

3 tanker om "Orientering fra bestyrelsen"

 • 31/12/2018 kl. 9:40
  Permanent link

  Ovenstående citat “Af rapporten fremgår det, at der ikke er grundlag for at rejse en retssag i forhold til udfasningen af nettomålerordningen” står i skærende kontrast til at der i andet regi er givet tilladelse til at føre sagen ved domstolen, og der menes at være en utrolig stærk sag, hvor der menes at være tilstrækkelig dokumentation for, at lovgivningen på området skal tolkes til vores fordel ://ing.dk/artikel/solcelleejere-faar-groent-lys-at-slaebe-minister-retten-222878?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=social_top__20181221160234&utm_campaign=socialbuttons&fbclid=IwAR2dQAlUJTSDzlBuaXENsIHeYZZIYIv9R8zNkziQFb_DcTkP4AxI6kPX24E

  Besvar
 • 08/01/2019 kl. 22:03
  Permanent link

  Har jeg misforstået noget?
  Den økonomiske konsekvens ved udfasning af vores tyveårige nettomåleraftale er altså ikke en 500 kr’s bagatel.
  Mine solceller producerer ca. 8000 kWh årligt, og min luft-til-vand-varmepumpe plus husholdning bruger hele produktionen. D. v. s. at en meget lille del af produktionen kan bruges indenfor en time fordi der spares op om sommeren og forbruges om vinteren.
  Momsparadokset, hvor jeg skal betale moms af købte kWh men ikke får moms af producerede kwh, vil udgøre mere end 500 kr.. OK jeg er ikke momsregistreret,men det bliver en forskel. Dertil kommer pris- og afgiftdifferencen af den produktion, som ikke bruges indenfor en time – eller er det pr. hele klokketime? Skal jeg anslå at det drejer sig om 7000 kWh. Beskatning og afskrivning forudsættes uændret.
  Hvis nogen kunne oplede de aktuelle priser og tariffer samt opstille et par eksempler på forskellen på økonomien i nettomålerafregning og flexafregning, ville jeg blive glad på egne og på foreningens vegne.
  Med ønsket om et godt og solrigt nyt år.
  Mogens Bjerregaard

  Besvar
 • 09/01/2019 kl. 10:26
  Permanent link

  Hej

  Jeg er ny i foreningen og har lidt svært ved at gennemskue, hvor jeg skal stille mine spørgsmål
  Jeg har et privat solcelleanlæg fra april/maj 2012 og en aftale om afregning på årsbasis. Jeg har nu fået en skrivelse fra “Energinet” om ændring af afregnings princippet (flexafregning) og ny afregner Vindstoed.dk.
  Jeg går ud fra, at jeg blot er en af mange, der pludselig bliver ramt af en beslutning, jeg ikke havde hørt om.

  Hvad kan jeg/vi gøre ved dette problem ? Skal jeg indsende en protest, i givet fald til hvem, eller er der i forvejen taget aktion på dette på alle solcelle ejeres vegne ?

  Med venlig hilsen

  Poul Jensen

  Besvar

Venligst Log ind for at skrive en kommentar

X

Glemt dit kodeord?

Bliv medlem

Nulstil kodeord
Indtast venligst din emailadresse. Du vil modtage dit nye kodeord via email.