Af Poul Madsen

Efter sommeren 2017 bragte ing.dk en artikel om sol og vind, som nu vil kunne drive det danske elsystem uden de store, centrale kraftværker – i hvert fald om sommeren, tilføjede ing.dk. Det afgørende er, at elsystemet nu kan håndtere fejlsituationer uden at skulle have centrale værker stående standby, til hvis der opstår situationer daglig drift. Det er kun nødvendigt med centrale værker, når nettet er svækket, hvis linjer eller værker er lukket ned ved vedligeholdelse.

Dertil kommer “passive komponenter” som reaktorer og kondensatorer, som i følge ing.dk kan anvendes aktivt for at afhjælpe situationer med fejl. Vindmøllerne er blevet forbedret med tiden, så de ikke mere kobler ud, selv om der er fejl.

Det betyder besparelser i millionklassen. Ifølge ing.dk kostede det helt op til mellem 177 og 218 mio kroner årligt – betalt af elforbrugerne – mellem 2013 og 2015 i betaling til de centrale kraftværker. Dette har betydning for elprisen, som vil gå ned, når det ikke ikke koster så meget at holde kraftværkerne på standby.

I en artikel, som netop er offentligt på Ingeniørens hjemmeside, skriver ing.dk, at Energinet har opgjort driftstallene for 2017. De viser, at det vestdanske elsystem i 985 klarede sig uden hjælp fra de centrale kraftværker. Det er sammenlagt 41 døgn. Det er en kraftig forbedring i forhold til 2015, hvor elfolk kunne glæde sig over, at man for første oplevede et helt døgn uden behov for kraftværkerne.

I sommerugen fra d. 23. juni til 30. juni 2017, at ingen de store kraftværker på Fyn og i Jylland var i drift. På Sjælland var det tilsvarende tal i snit 280 MW elproduktion fra centrale kraftværker.

Læs artiklen på ing.dk: Sol og vind kan nu køre elsystemet alene – i hvert fald om sommeren.

Læs også på ing.dk: Dansk elsystem kørte uden store kraftværker i sammenlagt 41 døgn.

Ing.dk: Sol og vind kan nu køre elsystemet – i hvert fald om sommeren

Please Login to post a comment

X

Forgot Password?

Join Us