Af Poul Madsen

Næstformand Leif Olesen henleder opmærksomheden på en artikel i ing.dk om en tysk undersøgelse af danske hustages egnethed til solceller.

Undersøgelsen konkluderer, at omkring 1,6 millioner hustage har en hældning og placering, der anses for noget nær optimal til udnyttelse af solens energi. Det gælder særligt til produktion af strøm, men hensyn til varmeproduktion er også taget med i undersøgelsen.

Det er det tyske firma Die Energiegesellschafter EG, der har foretaget undersøgelsen, og det er sket på bggrund af data fra Danmarks Højdemodel. Højdemodellen indeholder laserscanninger. Ing.dk skriver dog ikke noget om, hvorlang tid og hvor mange timer, der er brugt på at analysere 1,59 millioner danske tage.

Læs hele artiklen på ing.dk: Ny kortlægning: 1,6 millioner danske hustage egner sig til solceller.

Læs undersøgelsen på den engelsksprogede hjemmesiden, energyroof.dk.

 

 

 

 

Ing.dk: 1,6 millioner danske hustage egnede til solceller

Please Login to post a comment

X

Forgot Password?

Join Us