Følgende mail er modtaget .

ENERGISTYRELSEN
UDBUD FOR MINDRE SOLCELLEANLÆG AFGJORT [2]
ENERGISTYRELSEN – 2018-11-09 14:03 CET

UDBUDDET AF PRISTILLÆG FOR ELEKTRICITET FRA SOLCELLEANLÆG UNDER 1 MW
ER NU AFSLUTTET. DER BLEV INDKALDT BUD 13. SEPTEMBER 2018 MED FRIST 1.
NOVEMBER 2018 FOR ET SAMLET BUDGET PÅ 107 MIO. KR. (2018-PRISER).

Energistyrelsens udbud af støtte til solcelleanlæg på under 1 MW [3]
har givet i alt 15 vindende tilbud fra 8 tilbudsgivere, der indeholder
19 anlæg på i alt 19,0 MW. De vindende pristillæg ligger i spændet
10,00-14,90 øre/kWh med et vægtet gennemsnit på 12,97 øre/kWh. Som
følge af udbuddets resultat forventes der at blive indgået kontrakter
svarende til i alt 62,2 mio. kr. (2018-priser) med vinderne.

Anlæg omfattet af vindende tilbud skal nettilsluttes inden for to år
fra kontraktunderskrivelsen, og støtteperioden løber i 20 år.
Pristillægget gives som “pay-as-bid”, hvilket betyder, at hver vindende
tilbudsgiver vil modtage den tilbudte støttesats, og at de derfor får
forskellige støttesatser.

Energiforligskredsen besluttede 26. september 2017 at konvertere
2017-solcellepuljen til et udbud af støtte til mindre solcelleanlæg
(under 1 MW) pga. forventningen om at få mere grøn strøm for pengene.

Energistyrelsen modtog i alt 18 tilbud, fra 11 tilbudsgivere,
omhandlende 22 anlæg på i alt 21,1 MW. 3 tilbud blev ikke taget i
betragtning, da de var mangelfulde.

Se øvrig information om afgørelsen af udbuddet i faktaark på:
www.ens.dk/soludbud [4]

KONTAKT:

Sobia Waheed, tlf: 3392 6636, e-mail: sow@ens.dk

Emil Axelsen, tlf: 3392 7701, e-mail: eax@ens.dk

Stine Roland Knudsen, tlf: 3392 4945, e-mail: srk@ens.dk

Energistyrelsen : Udbud for mindre solcelleanlæg afgjort

Please Login to post a comment

X

Forgot Password?

Join Us