Af Poul Madsen

Næstformand Leif Olesen henleder opmærksomheden på business.dk’s nylige omtale af PSO-ordningen. Business.dk skriver, at regeringen er klar med en løsningsplan i PSO-slagsmålet.Hvis planen gennemføres, er det godt nyt for solcelleejerne, som stadig afventer klart svar på, om de kan forvente regeringens tidligere løfter opfyldt!

Ifølge Michael Korsgaard Nielsen på business.dk er forligskredsen bag energiaftalen blevet præsenteret for en plan, som skulle tilgodese  EU’s krav om frihandel, herunder at Danmark ikke må diskriminere andre EU-lande mht. produktion af el.

Angiveligt tilgodeser planen EU’s krav for 2015 og 2016 med udsigt til forlængelse. Hvis alt går vel, skulle planen kunne være godkendt med udgangen af oktober…

Læs hele artiklen på business.dk: Regeringen klar med løsningsplan i PSO-spørgsmålet.

Andre artikler:

Energistyrelsen: Energistyrelsens notat af 7. oktober.

Ing.dk: Her er løsningen på striden om støtte til grøn strøm.

Business.dk: Milliardstrid om grøn omstilling lukkes snart.

 

 

business.dk: Regeringen har en plan i PSO-slagsmålet

Please Login to post a comment

X

Forgot Password?

Join Us