Orientering om sammenlægning af Lfase og Danske Solcelleejere

Det blev på den ekstraordinære generalforsamling den 5/8-2018 besluttet, at Lfase’s bestyrelse og advokat skulle undersøge muligheden for en fusion med Danske Solcelleejere (DENFO). Der er blevet afholdt et møde i Aarhus mellem DENFO og dennes advokat samt Lfase’s næstformand og vores advokat. Yderligere har der været en mail korrespondance mellem de to foreningers advokater. Lfase har givet alle relevante oplysninger om forenings økonomi samt struktur til DENFO. Det har ikke været muligt, at få indsigt i DENFO’s økonomi for drift af foreningen samt økonomi for den kommende retssag. Vi har oplevet en manglende vilje til at foretag de nødvendige rettelser i DENFO’s vedtægter med henblik på en sammenlægning. Der skal ikke herske tvivl om, at de to foreninger arbejder for den samme sag, men efter råd fra Lfase’s advokat, vil det ikke være hensigtsmæssigt, at arbejde videre med en fusion på nuværende tidspunkt. Dette er meddelt DENFO’s advokat den 25/9-2018. Lfase’s bestyrelse og advokat vil arbejde videre med henblik på et eventuelt retsligt udspil i forbindelse med statens indgriben i nettoafregningsmodellen. Vi vil snarest kontakte jer med henblik på indsamling af oplysninger til vores advokat.

X

Forgot Password?

Join Us