Nyhedsbrev januar – februar 2019

Kære Lfase medlemmer

Januar og februar har været en hektisk tid for bestyrelsen.

I starten af januar 2019 fremkom vi med et høringssvar til den nye bekendtgørelse vedr.” øjebliksafregning”, som er opkrævning af offentlige afgifter på den el, vi producerer og forbruger inden den når målere. Man (det fremgik ikke lige, hvem man er) kan slippe for dette hvis man tilmelder sig et register. Bekendtgørelsen rækkevidde var umulig at gennemskue både for os og vores advokat. Det er den 7. marts, efter en forespørgsel til ministeren blevet oplyst, at det gælder nye installationer af solcelleanlæg.

Bekendtgørelsen blev vedtaget 1.2.2019.

Den 17. januar havde vi foretræde for Folketingets Energiudvalg.

Vi havde i forvejen sendt et omfangsrigt materiale til understøttelse af vores påstand, at politikerne løb fra deres løfter afgivet i 2012.

Udvalget bad efterfølgende om mere materiale, som blev fremsendt. Dette indeholdt en beregning på omkostninger ved:

  • Den gamle ordning hvor vi satte den producerede el i ”banken” for at tage den ud til senere brug 1 til 1.
  • Den nye flexordning, hvor vi sælger vores el på spotmarkedet time for time.

Vi tog udgangspunkt i Vindstøds priser for salg på spotmarkedet i 2018 og regnede med gennemsnitspriser for 2019.

Det viste en klar merpris for køb – salg på 2500-3000 kr. for et 6kwh anlæg og varmepumpe. Altså langt fra den totale merpris på 200-500 kr. som ministeren påstår. Hele materialet er efterfølgende sendt fra Energiudvalget til ministeren til besvarelse.

Efterfølgende stillede folketingsmedlem Jens Joel (socialdemokratiet) et §20 spørgsmål til ministeren. Ministeren svarer i folketingssalen den 23. januar 2019 og vi har lagt et link på hjemmesiden, så man kan se forespørgselsdebatten. Det ændre desværre ikke noget. Ministeren holder stædigt fast i sit. Ministeren slår fast, at det kun betyder en merudgift på 200-500 kr. om året, at tilbagebetalingstiden bliver 10,8 år i stedet for 10 år. Hvis vi i første omgang troede vi kunne betale vores anlæg tilbage på 10 år, ville vi vist have været lidt vel optimistiske. Tilbagebetalingstiden er selvfølgelig meget forskellig, alt efter hvilke størrelse anlæg, huse, varmeform, og antal af beboere. Men på et 6kwh anlæg med varmepumpe og 250kwm hus, er den oprindelige tilbagebetalingstid 16 år, og den nye i bedste fald med en fornuftig salgspris på el 21,5 år.

Vi har efterfølgende forsøgt, at få Jens Joel i tale, men det er ikke lykkedes d.d. Vi vil ikke lade os affærdige med disse usandheder fra ministeren.

Vi har den 7.3.2019 modtaget svar fra ministeren vedrørende det oversendte materiale fra Energiudvalget. Det indeholder ikke så meget nyt.

Det er den samme sang, hvor han henholder sig til den aktuelle lovgivning. Spørgsmålet om hvorvidt vi er blevet ført bag lyset, da det blev lovet os i 2012, at vi kunne blive på den aktuelle ordning frem til 2032, forholder han sig slet ikke til. Vi spørger ikke til juraen i dette, vi fastholder, hvad vi blev lovet og kun kunne udlede, af den kampagne fra politisk hold, der førte til, at vi investerede vore sparepenge i grøn energi. Det har aldrig været et guldrandet papir. Vi beder bare politikerne stå ved det de lover, så vi ikke skal lide tab, for vores gode vilje til at følge en opfordring til at gøre noget for miljøet.

Det kommer til at tage lidt tid, at gennemgå svaret i detaljer. Vi vil herefter tage stilling til, hvad vi kan gøre, for endnu engang at prøve at råbe politikerne op. Vi vender tilbage på generalforsamlingen den 24. marts

Siden nytår har vi haft en god dialog med Energinet.  Vi har bl.a. gjort opmærksom på Vindstøds hjemmeside, der fremstår meget misvisende for de solcelleejere, der skal overgå til flexafregning. Samt at den kan forstås, som at Vindstød beregner sig et gebyr på 19 kr. år. Måned samt et fradrag på 4 øre pr. solgt kwh.  Det er endegyldigt slået fast, at det må de ikke.

Tilmelding til Vindstød skal først ske, når man har fået et brev fra sit energiselskab om, at man nu overgår til flexafregning. Indtil da er man på den gamle ordning. Nogle elselskaber er allerede pr. 1.1.2019 overgået til flexafregning f.eks. SeasNve.

Da vi får så mange spørgsmål vedrørende overgangen til flexafregning, har vi truffet aftale med Energinet om, at de sender en repræsentant til vores generalforsamling den 24. marts i Fangel på Fyn.

Her vil hele flexafregningen blive gennemgået, og der kan stilles spørgsmål.

Vi håber på en rigtig god dialog, og skal understrege, at vore frustrationer ikke skal komme negativt til udtryk her. Energinet har ikke været medvirkende til nogen form for lovgivning, men passer bare deres arbejde, og de vil hjælpe os til at komme godt i gang med det, vi lige nu ikke kan ændre på, hvor gerne vi end ville. Forhåbentlig går vi fra mødet med lidt færre spørgsmål end i dag.

Vi er meget opmærksomme på, at vores hjemmeside ikke er så aktiv, hverken fra bestyrelsens side eller medlemmerne. Vi vil bestræbe os på i fremtiden, at få lagt relevante artikler og pressestof på siden.

Det kniber med tiden for medlemmerne i bestyrelsen. Vi arbejder jo gratis i vores fritid, og bruger rigtig meget tid. Det er ikke for at pive, for vi er dedikerede til sagen, og vil gerne være medvirkende til, at vi kan få stoppet den jagt, der er på os fra politisk hold. Men vi kan ikke vide alt om alting. Derfor vil vi på generalforsamlingen foreslå oprettelsen af nogle ERFAGRUPPER. Sidder du ikke med viden om batterier, tekniske spørgsmål vedr. anlægget, har forstand på pressekontakt, kontakt til politikere, viden om afskrivningsordningen og mange andre ting, som du gerne vil dele ud af til gavn for os alle, hører vi gerne fra dig. Bestyrelsen vil gerne være tovholder for disse grupper.

HUSK GENERALFORSAMLINGEN 24. MARTS 2019 I FANGEL FORSAMLINGSHUS, Fangel Bygade 1, 5260 Odense S

Generalforsamlingen starter kl. 13.30

Vi starter med en bid mad (smørrebrød), for dem der har lyst kl. 12

Tilmelding til mad senest den 15.3.2019, ved indbetaling af 30 kr. pr. person til:

Kontonummer 5367 0243676. Husk at anføre navn og medlemsnummer eller e-mail adresse.

 

Bestyrelsen

 

Orientering fra bestyrelsen 10 Marts 2019

Please Login to post a comment

X

Forgot Password?

Join Us