Forsiden Fora Økonomi Udvanding af vores forventede tilbagebetalingstid af anlæg. Svar til: Udvanding af vores forventede tilbagebetalingstid af anlæg.

#3754
lfase
Keymaster

Så modtog jeg lige et brev fra nrgi….🤔

–————————–
Varsling om flexafregning

Energistyrelsen har besluttet, at du som ejer af et solcelleanlæg i nettoafregningsgruppe 6 fremover skal flexafregnes, dvs. afregnes time for time.

Det betyder flexafregning for dig

Fremover bliver du opkrævet betaling for markedsel ud fra dit bruttoforbrug (den strøm, du forbruger fra elnettet), hvor du i dag betaler for dit nettoforbrug (forbrug minus produktion). Betaling for markedsel er betaling for selve strømmen, dvs. uden diverse afgifter til staten og betaling til dit nelselskab.
Produktion (den strøm dit solcelleanlæg leverer til elnettet) bliver løbende solgt til Energinet til den aktuelle markedspris på den nordiske elbørs. Energistyrelsen står for afregning af produktionen til dig.
Det ændrer sig ikke

Nettariffer til dit netselskab bliver afregnet ud fra dit bruttoforbrug som i dag.
Elafgifter, PSO-tarif osv. bliver stadig afregnet efter en årsnettoopgørelse af dit forbrug.
En eventuel årlig overskudsproduktion bliver stadig afregnet med Energistyrelsen.
Hvornår træder ændringer i kraft?
Du bliver flexafregnet, når dit netselskab har klargjort din elmåler til flexafregning, dog tidligst fra den 1. januar 2019. Netselskabet er dem, der ejer ledningsnettet og elmålerne i dit område.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på 7011 4500 eller via http://www.nrgi.dk/kontakt

Med venlig hilsen

X

Forgot Password?

Join Us