Europa-Kommissionen har fortsat ikke afgjort, hvorvidt solcellestøtten, som vedtaget ved lov nr. 900 af 4. juli 2013, er i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler. Europa-Kommissionen har den 13. juni 2014 sendt nye spørgsmål til statsstøttesagen, som betyder, at Europa-Kommissionens afgørelse sandsynligvis ikke vil falde på denne side af sommerferien.

Læs mere

Nye spørgsmål fra Kommissionen om solcellestøtten

Please Login to post a comment

X

Forgot Password?

Join Us