Af Poul Madsen

Jyllands-posten.dk bringer en debatindlæg skrevet af Peter Willatzen (PW) fra Allerød.

I sit indlæg beskriver PW den nye situation for de 85.000 solcelleejere efter forslaget om at ændre nettoordningen fra årsafregning til timeafregning. PW starter sit indlæg med: “85.000 boligejere med solceller er blevet bondefanget efter det groveste løftebrud fra et samlet folketing på nær Liberal Alliance”.

PW omtaler flere aspekter af nettoordeningen herunder de skattemæssige afskrivningsmuligheder, som IKKE ændres selv om selve ordningen ændres. Her skriver PW: “Når reglerne efter ganske få år alligevel ændres til solcelleejernes ugunst, kan solcelleejerne ikke få lov til at ændre beslutningen om, hvilken af to skattemæssige afskrivningsmuligheder der nu måtte være mest gunstig for dem”. 2 henvendelser til Skat har resulteret i fire siders besvarelser med opsummering af skattereglerne.

Samtidig giver PW energiministeren en på kassen over dennes reaktion med at slå opgivende ud med hænderne og sige at det er Energinets skyld, og at han ikke kan stille noget op.

PW slutter sit indlæg med “Nu tyder det på, at elafregningen fra årsbasis til timebasis vil koste et endnu ukendt beløb.”

Der er kommet mange kommentarer fra læsere, herunder en kommentar fra Hans Knudens, som skriver: “Med al respekt for skribentens frustration så er der altså her tale om at staten står ved sit løfte og faktisk fastholder nettoafregningen fsva alle skatter og afgifter”.

Men den holder ikke, for problemerne bunder stadig i et elendigt forarbejde, idet lovgivningen aldrig tog højde for den mulige udvikling på solcelleområdet. Havde politikere og myndigheder spurgt sig selv, om hvad der ville ske, hvis ordningen fik overvældende tilslutning, kun man have taget højde for det. Nej, lovgivningsarbejdet var en gang makværk.

Læs hele artiklen på jyllands-posten.dk: Et politisk bondefangeri med solcelleejere som gidsler.

Er du medlem af Landsforeningen af Solcelleejere? Hvorfor blive medlem? Fordi

– Du kan møde ligestillede omkring solceller
– Du får medlemstilbud og medlemsrabatter
– Sammen med de andre medlemmer kan du være med til påvirke på politisk plan

Jyllands-posten.dk debat: Et politisk bondefangeri med solcelleejere som gidsler

Please Login to post a comment

X

Forgot Password?

Join Us