Af Poul Madsen

Ing.dk skriver, at Tekniq (brancheforening for installatører) til Dansk Energi påpeger, at de kommende regler for tarifering er gammeldags. Det skyldes, at der i reglerne ikke tages hensyn til tidsdifferentiering.

Torben Møller Pedersen fra Dansk Energi medgiver, at “»Det er det maksimale effekt-træk, der belaster et elnet, og ikke kWh-forbruget, og det afspejler de foreslåede tariffer med tidsdifferentiering kun delvis.”

Dansk Energi er derfor interesseret i en ændring og har lovet at gå igang med at kigge på en anden tarifering.

Selvom DE er enig i kritikken fra Tekniq, vil man dog ikke ændre på det foreliggende forslag, som ventes at træde i kraft fra 2016.

Læs artklen på ing.dk: Dansk Energi indrømmer: Tekniq har ret...

 

Ing.dk: Tekniq om nye solcelle-tariffer: Gammeldags

Please Login to post a comment

X

Forgot Password?

Join Us