Af Poul Madsen

Ing.dk bringer en artikel med overskriften “Hvornår har et solcelleanlæg tjent sig selv ind i miljøregnskabet?”

Ing.dk har spurgt Ivan Katic, som er seniorkonsulent fra Teknologisk Institut, og han fortæller, at den samlede CO2-belastning afhænger af flere ting. Man kan opdele et anlæg i flere komponenter: Siliciumcellerne, rammen, glas, indkapsling, invertere, kabler m.m.

Det, der koster mest i regnskabet, er fremstillingen af selve siliciumcellerne – faktisk hele to trediedele. Der er forsket meget i at gøre cellerne mere effektive (fx tyndere), men det lader til at være begrænset, hvor meget der kan hentes. Ing.dk skriver, at helt andre materialer kan være krævet.

Glas og laminat kommer derefter i regnskabet, mens invertere og kabler betyder mindst.

Ing.dk skriver, at undersøgelser udført ved Frauenhofer viser, at det tager 2-3 år, førend solcelleanlægget har indtjent det, som fremstillingen koster energimæssigt.

Læs artiklen på ing.dk: Hvornår har et solcelleanlæg tjent sig selv ind i miljøregnskabet?

 

Ing.dk: Hvornår har et solcelleanlæg tjent sig selv ind i miljøregnskabet?

Please Login to post a comment

X

Forgot Password?

Join Us