I en ny rapport fra det tyske andelsselskab “Die Energiegesellschafter eG”, er der lavet beregninger over det danske solenergipotentiale.

Det tyske energiselskab har laver beregninger, som konkludere at der er 1,59 mio. danske bygninger, som er egnet til at få sat solenergi op med et installationspotentiale på 14,7 GWp i Danmark.

Formålet med det danske register, er at få de danske forbrugere til at sætte flere solcelleanlæg op i Danmark.

Solenergi til alle de danske privatforbrugere
Vi har en oversigt over 1,59 mio. bygninger, der har tagflader som egner sig godt eller meget godt til opsætning af solceller. Sammenlagt vil det give energipotentiale på 14,7 GWp. Hvis bare halvdelen af denne energi ville blive realiseret, vil svare til at samtlige danske privatforbrugere vil få dækket deres forbrug via solenergi. Desuden vil der kunne installeres solfangere, fortæller direktøren i “Die Energiegesellschafter eG” Stephan Wilforth, i forbindelse med offentliggørelsen.

Tager højde for det meste
I vores beregninger vil der blive taget højde for solindfald, solens placering i løbet af året og effekten fra skyggekast fra tag, bygninger, vegetationen og landskabet, fortætter Stephan Wilforth. Undersøgelserne er basseret på laserscanninger af højdedata og bygningsomridset, som Danmark har stillet til rådighed for EU’s Open Data-initiativ. Danmark er blandt de få EU-lande, som har gjort disse data tilgængelige.

I de tilgængelige data blev 1,86 mio. danske bygninger med et areal på mellem 45 og 500 m2 fundet. Derudover skulle disse bygninger også være velegnet til, at der kan laves en analyse af indstrålingen og skygger, samt at der laves en laserscanning af datahøjden til en 3D-model.

Om borger energi selvskabet “Die Energiegesellschafter eG”
“Die Energiegesellschafter eG” er et registreret andelsselskab, hvor borgerne kan engagere sig. Andelsselskabets motto er “hvad du ikke formår alene – det formår mange i samarbejde”. Her har borgerene etableret solcelleanlæg i fællesskab, og rådgiver og støtter andre i planlægningen samt installationen af solcelleanlæggene.

Resultatet af “Die Energiegesellschafter eG” register er et interaktiv kort på Energiroof.dk (på engelsk), hvor danske husejere kan finde information.

 Kilde: Energi-supply.dk

Godt nyt for solceller i Danmark!

Please Login to post a comment

X

Forgot Password?

Join Us