Af Poul Madsen

Bestyrelsesmedlem Sven Kristiansen oplyser, at finans.dk bringer en artikel om en skjult ændring af reglerne for energimærkning af huse.

Tidligere har solceller betydet en forbedret energimærkning og dermed salgspris, men dette er ændret nu. Finans.dk skriver, at hvor en husejer med solceller tidligere kunne trække henved 10.000 kWh fra på årsbasis, er det tal reduceret til 200-250 kWh i fradrag på energimærket.

Årsagen til ændringen skyldes ønsket om at undgå for fordelagtige energimærkninger, når huset har solceller. Med ændringen ønsker myndighederne en større overensstemmelse mellem energimærkningen og husets reelle tab af energi til omgivelserne.

LFASE står naturligvis uforstående overfor, at myndighederne ikke har oplyst husejerne om ændringen, der trådte i kraft i marts 2014. Dette understreges så meget desto mere af en mindsket salgsværdi for huset på op imod 100.000 kr, hvilket ing.dk i en artikel gør opmærksom på.

Læs artiklen på finans.dk: Solcelleejere straffes med skjult regelændring.

Læs artiklen på ing.dk: Solcelleejere bliver straffet på pengepungen med skjult regelændring.

 

Finans.dk: Solcelleejere straffes med skjult regelændring

Please Login to post a comment

X

Forgot Password?

Join Us