Når engrosmodellen indføres d. 1. april 2016 vil elkunder fremover kun få kontakt med deres elleverandør. Netselskaberne træder i baggrunden. For at kunne fastholde et kvalitetsmæssigt sikkert net med innovation ønsker Energinet.dk at skabe et forum et rådgivende netforum for “aktører, der professionelt er i berøring med netselskaberne”.

I denne forbindelse er LFASE inviteret med til det første møde fredag d. 11. marts, og fra LFASE deltager bl.a. formanden Sven Kristiansen.

Se indbydelsen fra Energinet.dk herunder.

Læs også netforummets kommisorium herunder.

02

03

04a

04b

 

Energinet.dk: Invitation til første møde i Netforum

Please Login to post a comment

X

Forgot Password?

Join Us