Af Poul Madsen

Det er ikke kun solcelleejere, der rammes af stigende elregninger, selvom solcelleejere med rette kan føle sig
ramt hårdere end andre. Dr.dk skriver, at afgifter og skatter er steget foruroligende på trods af politikernes
løfter om det modsatte.

Faktisk er elregningerne steget med 13 procent siden liberaliseringen af elmarkedet.

Dr.dk har opstillet følgende diagram om elregningens procentvise fordeling på poster:

41 % afgifter til staten
20 % moms
8 % PSO-tarif
11 % transport af el
4 % abonnement
2 % administration hos leverandøren
14 % electricitet

I følge dr.dk erkender energiministeren Lars Chr. Lilleholt fra Venstre, at den samlede pris er steget, men han
bedyrer, at der arbejdes på at reducere afgifterne. PSO-afgiften er afskaffet.

Et andet problem er, at elkunderne lokkes af aggresive sælgeres tilbud – tilbud som ofte viser sig at være en
lodret løgn.

Læs på dr.dk: Det er blevet dyrere at være elkunde.

Læs også på dr.dk: Handel med el har udviklet sig til et krejlermarked.

Dr.dk: Det er blevet dyrere at være elkunde

Please Login to post a comment

X

Forgot Password?

Join Us