Energiminister: Solcelleejere er ikke udsat for løftebrud.

Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) understreger, at solcelleejere aldrig er blevet lovet 20 år med årsbaseret nettoafregning af deres strømforbrug.

Læs artiklen her

Energiminister: Solcelleejere er ikke udsat for løftebrud
Tagget på:

En tanke om "Energiminister: Solcelleejere er ikke udsat for løftebrud"

 • 11/23/2018 kl. 12:37
  Permanent link

  For lige at genopfriske ministerens hukommelse eller mangel på samme, følger der lige et uddrag af loven af den 16. november 2012 – “Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet”:

  ——————————————————————————–
  § 14.
  Egenproducenter af elektricitet fra elproduktionsanlæg, som er nettilsluttet inden den 20. novem‐
  ber 2012, kan dog fortsat efter § 5 i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egen‐
  producenter af elektricitet få nettoafregning på årsbasis frem til og med den 19. november 2032, hvorved
  elproducenten alt efter anlæggets nominelle effekt enten fritages for at betale beløb til dækning af de of‐
  fentlige forpligtelser som helhed i forhold til egetforbruget af elektricitet eller fritages for at betale beløb
  til dækning af pristillæg til miljøvenlig elektricitet i forhold til egetforbruget af elektricitet, jf. henholdsvis
  § 4, stk. 2, og § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter
  af elektricitet. Dette er betinget af, at elproducenten opfylder betingelserne i § 5, stk. 2, i bekendtgørelse
  nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet.
  Stk. 2.
  Stk. 1 gælder også for en lejer af en bolig eller en ikkeerhvervsmæssigt benyttet bebyggelse, når
  elproduktionsanlægget er tilsluttet lejerens forbrugsinstallation og lejerens elforbrug afregnes individuelt,
  jf. § 5, stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af
  elektricitet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1637 af 15. december 2010. Dette er betinget af, at den
  pågældende opfylder betingelserne i § 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafreg‐
  ning for egenproducenter af elektricitet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1637 af 15. december 2010.
  —————————————————-
  Arne

  Besvar

Please Login to post a comment

X

Forgot Password?

Join Us