22 mio. € til integrerede energilagringsløsninger

Et nyt Mission Innovation initiativ med deltagelse af 16 lande rejser 22 mio. € til støtte af tværnationale projekter med henblik på at udvikle innovative integrerede energilagringsløsninger. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) støtter dansk deltagelse i Mission Innovation initiativet med € 3 mio.

Læs artiklen her

22 mio. € til integrerede energilagringsløsninger

Please Login to post a comment

X

Forgot Password?

Join Us