Forsiden Fora Solcelleinfo Summation måler Svar til: Summation måler

#3886
JoernRK
Deltager

Du kan også gå ind på eloverblik.dk og her finde din leverandør. Når du så har logget ind med Nem-ID får du et overblik over, hvad din/dine målere har registreret pr. time. Produceret til elnettet henholdsvis hentet fra elnettet. Hvis så finder en time med god produktion, hvor du leverer meget el til nettet men også samtidig har en aktivitet i form af køb af el fra nettet, så har du en fasemåler og ikke en summationsmåler.
For vores vedkommende har jeg fra Eloverblik.dk lavet en import af begge vore registreringer (time for time) for hele 2018 og har lagt dem ind i Excel. Hvorefter jeg har lavet en lille formel, der sammenligner de to “tilstande”. Det viser sig, at vi i 2018 “kun” i alt har hentet (købt) 88 kWh (i fremtiden nu til fuld pris) samtidig med, at vi selv har haft en overproduktion til nettet. Jeg kan derfor se, at vi er så heldige, at vi oprindelig har fået vort anlæg tilsluttet til de to faser, der bruger mest i vor husholdning, medens den 3’de fase kun bruges i mindre grad. Men jeg er sikker på at mange ikke er lige så “heldige”. Og her er valget jo så om man vil betale for at få skiftet måleren om til en summationsmåler eller om muligt måske overveje at få byttet om på belastningen af faserne på sin husets eltavle – eller bare betale ved “kasse 1” – også selv om sidstnævnte jo heller ikke er i overensstemmelse med politikernes oprindelige løfter.
/Jørn

X

Forgot Password?

Join Us