Forsiden Fora Økonomi Udvanding af vores forventede tilbagebetalingstid af anlæg. Svar til: Udvanding af vores forventede tilbagebetalingstid af anlæg.

#3450
lfase
Keymaster

Lidt klipperi fra nettet.

Citat
Regeringen har den 15. november 2012 indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti omkring den fremtidige ordning for solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg.
Citat slut

Citat
Solcelleanlæg, der er nettilsluttet senest den 19. november 2012, bliver omfattet af den eksisterende ordning. Den betyder, at
 Nettomålerordningen, hvor der sker afregning 1 gang om året, er gældende i 20 år fra tilslutningstidspunktet. Herefter overgår man til den timebaserede nettomålerordning
Citat slut

solcelleejere var lovet af alle partier en 20 årig ordning, der faktisk oprindelig var 30 år.
Så regeringen opfordrede folk til at lave langsigtede investeringer i solcelleanlæg, i bytte for en garanti for uændrede afregningsregler i 30, og så et par år senere 20 år.
Det er denne lovmæssige garanti der er i fare for at blive udvandet.
Og da sådan en relativ stor investering er en del år om at tjene sig ind, var der brug for garantier for uændrede forhold i en lang årrække

Attachments:
You must be logged in to view attached files.
X

Forgot Password?

Join Us